Niech podróż stanie się przyjemnością!
projekt Komunikacja Lublin

Witaj na portalu Komunikacja Lublin! Znajdziesz tu informacje o naszych działaniach w ramach projektu, a także przystępną bazę wiedzy, zdjęć i ciekawostek o komunikacji miejskiej.

Na Blogu Komunikacyjnym
Facebook

Pierwsza Edycja Konkursu Wiedzy o lubelskiej komunikacji miejskiej odbyła się 10 stycznia 2011 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Wydarzenie miało charakter wewnątrzszkolny. Patronat nad Konkursem objął Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie i MPK Lublin Sp. z o.o. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 36 osób. Arkusz pytań składał się z dwóch części: pytań krótkich i dwóch dłuższych do swobodnej wypowiedzi. Można było zdobyć maksymalnie 55 punktów. Najlepsza osoba zdobyła ich 50. Laureatami zostali:

  1. Monika Tobiańska
  2. Konrad Timofiejew
  3. Paweł Furman

dodatkowo wyróżniony został Maciej Wiśniewski. Osoby te dostały gadżety od Patronów, a laureaci dodatkowo bilety okresowe (jeden 90- i dwa 30-dniowe).

Po Konkursie w bibliotece szkolnej pani Iwona Bednarczyk zorganizowała dwie wystawy: „Autobusy oczami przedszkolaków” oraz wystawę zbiorów bibliotecznych poświęconych komunikacji miejskiej.

2 lutego 2011 roku odbyła się Gala podsumowująca I Edycję Konkursu, której jednym z gości był śp. prezes MPK Lublin pan Czesław Rydecki. Wygłosił prelekcję na temat transportu publicznego oraz cierpliwie odpowiadał na liczne pytania uczniów szkoły.

plakaty konkursowe

plakaty konkursowe, fot. Maciej Mikulski

Gala podsumowująca I Edycję

Gala podsumowująca I Edycję, fot. Iwona Bednarczyk

wystawy poświęcone komunikacji miejskiej

wystawy poświęcone komunikacji miejskiej, fot. Iwona Bednarczyk