Niech podróż stanie się przyjemnością!
projekt Komunikacja Lublin

Witaj na portalu Komunikacja Lublin! Znajdziesz tu informacje o naszych działaniach w ramach projektu, a także przystępną bazę wiedzy, zdjęć i ciekawostek o komunikacji miejskiej.

Na Blogu Komunikacyjnym
Facebook

Konkurs składa się z trzech części

  • 10 pytań do załączników
  • 35 krótkich pytań z wiedzy
  • dłuższej wypowiedzi pisemnej o własnych pomysłach na zadany temat

Za pierwsze dwie części do zdobycia jest 50 punktów, a część trzecia oceniana jest osobno. Załącznikami są: zdjęcie jednego z pojazdów komunikacji miejskiej oraz tekst źródłowy. W części trzeciej dajemy Tobie szansę na wypowiedź w sprawie aktualnych problemów komunikacyjnych. Jak oceniasz to co się dzieje? Jakie rozwiązania widzisz? Co ważne, nie oczekujemy gloryfikacji naszej komunikacji, to Twoje zdanie! Ważne, byś umiał je dobrze przedstawić, uargumentować i napisać, jaka byłaby Twoja strategia. Nie oceniamy opinii, lecz to, jak została przedstawiona i co, według autora, z niej wynika. 

Zakres wiedzy do części I i II

Zakres wiedzy, jaka jest sprawdzana w pierwszych dwóch częściach konkursu obejmuje: organizację, plany rozwoju i historię komunikacji zbiorowej w Lublinie, pojęcia komunikacyjne, ogólną znajomość tras i numeracji linii, przystanków końcowych, taboru wszystkich przewoźników, stawek opłat dodatkowych, cen biletów i ich rodzajów, przepisów przewozu osób i rzeczy. Przydatna może okazać się także znajomość „aktualności komunikacyjnych”, czyli bycie na bieżąco z komunikacją w mieście. Wszystko wymienione można znaleźć na stronach internetowych ZTM i MPK, a także na naszej stronie w dziale „Komunikacja Miejska”.

Z pozoru wydaje się, że wymagania są bardzo wysokie, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że tak na prawdę wystarczy (nawet okazjonalnie) jeździć komunikacją miejską, zerknąć czasami na regulaminy i informacje w pojazdach, co jakiś czas odwiedzać wymienione strony internetowe, czyli po prostu „być na bieżąco”. Spróbuj! Zobacz, że transport miejski to bardzo interesujący, wielowątkowy organizm!

Pytania opisowe (część III) z zeszłych edycji

Edycja V – listopad 2014:

Rok 2014 to dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej. Dzięki funduszom unijnym Lublin rozbudowuje sieć trolejbusową. Do 2015 roku długość lubelskiej trakcji prawie się podwoi w stosunku do stanu sprzed kilku lat. Jednakże coraz bardziej popularne stają się elektryczne autobusy. Rodzi się zatem oczywiste pytanie, czy lepiej dalej rozbudowywać sieć trolejbusową i kupować nowe trolejbusy, czy też lepszym rozwiązaniem byłoby inwestowanie w tabor autobusów elektrycznych? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Odpowiedź uzasadnij.

Edycja IV – grudzień 2013:

Obchodzimy jubileusz funkcjonowania trolejbusów w Lublinie. Jest to czas, w którym patrzymy wstecz, wspominamy, ale też porównujemy do stanu obecnego i snujemy plany na przyszłość. Tym bardziej, iż jesteśmy w trakcie trolejbusowej rewolucji. Opisz, jak trolejbusy wpłynęły na rozwój Lublina. Napisz też, w jakim kierunku, Twoim zdaniem, rozwój komunikacji trolejbusowej w Lublinie powinien postępować. Czy trolejbusy to tylko dodatek czy strategiczna część systemu komunikacyjnego miasta? Czy trolejbusy mają więcej wad czy zalet? Dlaczego warto (lub nie) inwestować w ich rozwój?

Edycja III – listopad 2012:

Port lotniczy w Świdniku otwiera przed Lublinem i regionem nowy rozdział w kwestii transportu. Napisz, jak port lotniczy wpłynie na lubelską komunikację miejską, jakie szanse dla Lublina z tego wynikają i jakie konkretne działania w zakresie transportu miejskiego w Lublinie i strefie podmiejskiej podjąłbyś, aby ich nie zmarnować. Pamiętaj o ograniczonych kompetencjach i możliwościach finansowych instytucji publicznych. Mile widziane będzie odwołanie się do przykładów z innych miast. 

Edycja II – styczeń 2012:

Oceń, jak Twoim zdaniem rozwijałaby się komunikacja miejska w Lublinie, gdyby nie zdecydowano się na uruchomienie komunikacji trolejbusowej ani tramwajowej. Weź pod uwagę:
– konsekwencje dla pasażerów
– konsekwencje finansowe dla miasta
– przyszłość komunikacji miejskiej w Lublinie
– konsekwencje taborowe
– konsekwencje budowlano-inwestycyjne

Edycja I – styczeń 2011:

A. Podaj argumenty „za i przeciw” budowie komunikacji tramwajowej w Lublinie. Porównaj komunikację trolejbusową i tramwajową.

B. Wymień sposoby, nie wymagające nakładu finansowego, które Twoim zdaniem pomogą zwiększyć komfort podróży pojazdami komunikacji miejskiej, tj. :
– zmniejszyć opóźnienia,
– zmniejszyć zatłoczenie w pojazdach.